Η Εταιρεία

sustainability

Η Εταιρεία με διακριτικό τίτλο “Gelplast “ ιδρύθηκε το 1989 από τους αδελφούς Γελπασίδη στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς.

Από το 1995 μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητη έκταση 25.000 τ.μ., οι οποίες περιλαμβάνουν εργοστάσιο, γραφεία και αποθήκες , συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 6.000 τ.μ. και διαθέτουν όλους τους απαραίτητους χώρους για την σωστή λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Η δραστηριότητα της είναι η παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας από πλαστικές  ύλες και απευθύνεται στον βιομηχανικό, στον αγροτικό αλλά και στον τομέα ευρείας κατανάλωσης.

Η εξειδίκευση , η τεχνογνωσία καθώς και η εμπειρία των ετών, σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει ,έχουν αναδείξει την εταιρία σε μια από τις πιο επιτυχημένες στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας.

We “GEL” your claim on plastic